Обавештење за седницу наставничког већа

Аутор Super User. Posted in Вести

На основу члана 102. Статута школе  заказујем ванредну седницу СТРУЧНОГ ВЕЋА и НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ за ЧЕТВРТАК, 10.05.2018. године са почетком у 13.00 часова. Седница ће бити одржана у просторијама школе у Белој Цркви. За седницу предлажем следећи

                                          ДНЕВНИ РЕД:

                                          СТРУЧНА ВЕЋА

1.Анализа квалитета и функционалности уџбеника 1 и 5.-ог разреда

2.Доношење одлуке о избору уџбеника за ученике 1 и 5.-ог разреда

3.Текућа питања

                                    НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

 

1.Договор о избору уџбеника за наредну школску годину за ученике 1 и 5. разреда

2.Избор чланова за нови сазив Школског одбора

 

3.Текућа питања