Обука наставника за остваривање програма наставе и учења орјентисаних на исходе и процес учења

Аутор Super User. Posted in Вести

У суботу и недељу, 12. и 13. маја, одржана је обука за наставнике разредне наставе који ће учити будуће прваке, наставнике енглеског језика, директора и педагога школе.

Присутни на обуци усвојили су значајне информације у вези са иновацијама спровођења наставног процеса за први циклус основног образовања.