Лична хигијена, здрава исхрана, о штетности пушења

Аутор Super User. Posted in Uncategorised

У четвртак, 28.03.2019. године за наше ученике матичне школе представници Дома здравља Крупањ одржали су едукативне презентације. За ученике млађих разреда теме су биле лична хигијена и здрава исхрана, док су ученици старијих разреда проширили сазнања о штетности коју изазива пушење и коју преноси дувански дим.

 

Ученички парламент школска 2019/20.година

Аутор Super User. Posted in Uncategorised

Шта је Ученички парламент?

Ученички парламент је законом загарантована формална институција која омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.

У школи постоји и ради Ученички парламент, који чине ученици седмог и осмог разреда. Задатак Ученичког парламента јесте да укључи ученике у процесе доношења одлука значајних за живот школе. На тај начин ученици се уче предузимању акција и самосталности, потребној за функционисање у савременом друштву.

Имена ученика, чланова Ученичког парламента за школску 2019/20. годину су:


1.  Кристина Скорић 7/1                                    1. Драгана Петровић 7/2

2.  Јована Матић       7/1                                            2. Катарина Јаковљевић   7/2

 

1. Дајана Васиљевић  8/1                                   1. Тина Теофиловић 8/2

2. Марина Симић    8/1                                       2. Алекса Остојић 8/2

  

План рада Ученичког парламента можете погледати овде:

Област рада

Садржај рада

Оријентационо време реализације или учесталост

 

Конституисање Парламента

Упознавање са Пословником раду Ученичког парламента

СЕПТЕМБАР

Сарадња са стручним органима школе

Упознавањеса Правилником о понашању и радушколе

Разматрање односа и сарадњеученика и наставника

Ангажованостученика у ваннаставнимактивностима.

Предлози за побољшање школског живота ученика

ОКТОБАР

Упознавање чланова Парламента са постигнутим успехом и дисциплином на крају првог класификационог периода;

Како помоћи ученицима који имају слабе оцене;

Покретање иницијативе за решавање идентификованих проблема школског живота

НОВЕМБАР

Учешће ученика у школском развојном плану;

Истраживања: шта мучи наше другове, шта је са дечјим правима;

Прослава Нове године;

ДЕЦЕМБАР

Упознавање чланова Парламента са постигнућима ученика на крају првог полугодишта;

Мере за побољшање успеха и дисциплине –Школа је моја друга кућа.

ЈАНУАР/ФЕБРУАР

Учешће чланова Парламента у прослави Дана школе;

Предлог тема за трибину или предавање стручног лицa

МАРТ

Резултати такмичења;

Учешће Парламента у организацији прославе мале матуре;

АПРИЛ

Припрема за полагање квалификационог испита;

Информисаност учесника Парламента у вези са уписом у средњу школу;

МАЈ

Резултати пробног завршног испита

Анализа рада Парламента;

Предлог плана рада Парламента за следећу школску годину

Избор најбоље одељенске заједнице

ЈУН

 

           

 

 

 

 

 Историја школе

У акту рађевског начелника од 20. маја 1843. године, који је упућен окружном начелству, по први пут се помиње школа у Белој Цркви. Први списак ученика пронађен је из 1858. год. са 30 ученика распоређених у први, други и трећи разред. Kао највероватнији датум оснивања школе може се узети 1836. година иако према неким, за сада несигурним подацима, се оснивање школе може ставити у 1833. годину или чак неколико година раније. У документима из 1869. год помиње се рад школске кухиње, хигијена спаваћих соба, значи да је школа имала просторије за смештај деце која су стално боравила у школи. За време Првог светског рата школска зграда је била војна болница српских војника.