Измена начина рада и календара образовно васпитног рада

У складу са дописом Школске управе, на основу препорука Кризног штаба, образовно-васпитни рад од 30. новембра до 18. децембра 2020. године организује се на следећи начин:
 
* У првом циклусу основне школе наставља се непосредни образовно-васпитни рад;
* У другом циклусу образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи, односно система за управљање учењем и путем Јавног медијског сервиса Србије.
 
У складу са одлуком о промени календара, прво полугодиште завршава се 18. децембра 2020. године. Зимски распуст траје од 21. децембра 2020. године до 15. јануара 2021. године. Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.