Седнице Педагошког колегијума, стручних већа, одељенских већа и Наставничког већа

Седница Педагошког колегијума заказана је за понедељак, 21.12.2020. године, у 08:30 часова у просторијама школе у Белој Цркви, уз поштовање свих епидемиолошких мера.
 
Седнице стручних, одељенских и Наставничког већа заказане су за понедељак. 21.12.2020. године, у 09:00 часова у  просторијама школе у Белој Цркви, уз поштовање свих епидемиолошких мера.