"Одговоран однос према здрављу"

У оквиру семинара "Одговоран однос према здрављу" који је похађала Бранкица Кикановић, педагог школе, реализоване су разне активности са ученицима на тему одговорног односа према здрављу,  личне хигијене и здраве исхране.