Информатор о раду

Информатор о раду садржи основне информације о Oсновној школи ,,Жикица Јовановић Шпанац“ Бела Црква, организационој структури, надлежностима, обавезама и овлашћењима, као и опис поступања Школе у оквиру надлежности које има.

Информатор о раду Oсновне школи ,,Жикица Јовановић Шпанац“ Бела Црква сачињен је у складу са Изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног заначаја и Упутсвом за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти.

Информатор о раду објављује се у електронском и машински читљивом облику у оквиру Јединственог информационог система информатора о раду, који води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 

Информатор о раду је  доступан на линкуhttps://informator.poverenik.rs/edit?ch=aA3hyZrP3KDdkE2xQ