Обележен Међународни дан толеранције, 16. новембар

16. новембра широм планете обележава се Међународни дан толеранције. Толеранција подразумева уважавање туђих идеја, ставова, а бити толерантан значи бити свестан различитости других у односу на нас саме. Са ученицима смо кроз разговор разјаснили термин толеранције. Ученици су на папириће исписивали шта подразумевају под појмом бити толерантан. Затим смо на паноу приказали све наше разлике и ујединили их. 

Порука коју смо послали јесте "Деце има разне а свако дете је личност, разлике нису казне, у разликама је наша сличност."