Обавештење за седнице стручних, одељенских и Наставничког већа

Седнице стручних и Наставничког већа заказане су за понедељак 5. априла 2023. године са почетком у 13:15 часова у просторијама матичне школе.
Тачке дневног реда доступне су у прилогу.