Реализација модела Подршка у учењу у оквиру пројекта Обогаћен једносменски рад

Подршка у учењу је модел организованог рада са ученицима који представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део дана користећи га на квалитетан и продуктиван начин са циљем да унапреде своја знања и способности. Модел је реализован понедељком,средом и петком у одговарајућим терминима. План и програм рада прецизно су дефинисани за сваки месец тако да прате школско градиво и пружају ученицима могућност да пропуштено градиво надокнаде и затраже помоћ наставника за све недоумице и нејасноће. 
Такође, ученицима се кроз планиране активности у току слободног времена пружа могућност да стекну нова знања и вештине , уз помоћ учитеља и вршњака завршавају домаће задатке,обнављају лекције,вежбају читање,таблицу множења.
У прилогу је доступан дневник активности овог модела.