Реализација модела Мала дневна музика у оквиру пројекта Обогаћен једосменски рад

Похађањем активности у оквиру модела Мала дневна музика ученици су се увели у пебвање а самим тим и развијање слуха, упознали су одлике и изражајне могућности појединих инструмената односно клавира. Слушали су музику прилагођену њиховом узрасту, упознали су се са правилима понашања на концертима.

Прилог