Реализација модела Кад се мале руке сложе у оквиру пројекта Обогаћен једосменски рад

Модел Кад се мале руке сложе допринео је да ученици кроз уређење школског ентеријера и еkстеријера развијају сопствене моторичке вештине, креативност, исказују своје идеје. Ученици су оспосбљени да сарађују и уважавају мишљења других и да се повезују са школским протором кроз директан утицај на његоив изглед.

Прилог