Седнице стручних, одељенских и Наставничког већа

Седнице стручних, одељенских и Наставничког већа  заказане су за петак, 8. септембар 2023. године са почетком у 13:30 часова.
Тачке дневног реда доступне су у прилогу.