Запослени

Аутор Super User. Posted in О школи

 Кадровски ресурси школе

1) Наставни кадар

Име и презиме

Врста стручне спреме

Предмети које предаје

Лиценца

Aнгажовања у школи

1.Александра Алексић

(замена:Сања Грбић Стевић)

VII

Професор разредне наставе

Да

100

2.Миланка   Јевтић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

3. Бојана Ранковић

(замена: Вера Ивановић)

VII

Професор разредне наставе

Не

100

4.Смиљана  Благојевић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

5.Бранка Ранковић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

6.Славица Џагић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

7.Славка Андрић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

8.Славица Антонић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

9.Славица Алексић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

10.Зоран Благојевић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

11.Бранко Ђукић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

12.Марко Грујанић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

13.Момир Јаковљевић

VII

Професор разредне наставе

Да

100

14.Мирослав    Радовановић

VII

Српски језик

Библиотека

Да

100

15. Зоран Мијић

VI

Српски језик

Библиотека

Да

100

16.Драгица      Ђунић      Онимус

VII

Енглески језик

II циклус

Не

100

17.Марица  Станишић

VII

Енглески језик

I циклус

Да

100

18.Светлана Попчевић

VI

Руски језик

Библиотека

Да

100

19.Јелена Петровић

VII

Ликовна култура

 

Не

50

20. Милан

Миладиновић

VII

Музичка култура

Да

50

21.Раденка  Крстић

VI

Биологија

Да

40

22. Александар Костић

 

VII

Математика

 

Не

100

23.Снежана   Ранковић

VI

Математика

Физика

Да

109

24.Момчило    Грбић

VI

Техничко образовање

Техника и технологија

Да

80

25.Милена  Митровић

VII

Физика

Не

40

26.Небојша Николић

VII

Историја

Изборни предмет

Помоћник директора

Да

100

27. Синиша Грујић

VII

Географија

Изборни предмет

Библиотека

Да

100

28.Љиљанa  Мијић

VI

Биологија

Хемија

Изборни предмет

 

Да

100

29. Никола Пајић

VI

Физичко васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Обавезна физичка активност

Изабрани спорт

Не

70

30. Марко

Живковић

VII

Физичко васпитање

Физичко и здравствено васпитање

Обавезна физичка активност

Изабрани спорт

Не

50

31.Душан Марковић

VII

Верска настава

 Не

90

32. Јована Прокопић

VII

Енглески језик

I циклус

Не

20

 

       

 

 

 

 

2) Ваннаставни кадар

 

Презиме и име

Врста стручне спреме

Послове на којима ради

Лиценца

Aнгажовања у школи

1.Бранкица Кикановић

VII

Педагог

Не

100

0

 

4) административно-финансијско особље

Презиме и име

Врста стручне спреме

Послове на којима ради

Лиценца

Aнгажовања у школи

1.Петровић Драгутин

VII

Шеф рачуноводства

Да

100

2.Кнежевић Светлана

IV

Административни радник

 

50

5) помоћно-техничко особље

Презиме и име

Врста стручне спреме

Послове на којима ради

Aнгажовања у школи

1.Јоргић Радмила

III

Сервирка,Помоћни радник

100

2.Петровић Богдан

V

Домар

100

3.Живановић Добросав

III

Домар

Ложач

100

4.Јевтић Милан

II

Ложач

100

5.Бојанић Предраг

II

Ложач

Помоћни радник

100

6.Кнежевић Зоран

II

Ложач

100

8.Јевтић Снежана

II

Помоћни радник

100

9.Петровић Светлана

II

Помоћни радник

100

10.Пантелић Ружица

II

Помоћни радник

100

11. Живановић Милутин

II

Помоћни радник

Ложач

100

12 .Марковић Ката

II

Помоћни радник

100

13.Снежана Радовановић

II

Помоћни радник

Ложач

100

14. Пантелић Наташа

II

Помоћни радник

Ложач

100

 15. Бранка Бајић

 III  Помоћни радник  100

16. Ђукић Сретен

II

Помоћни радник

Ложач

100

17. Дакић Александар

II

Ложач

Домар

100

18. Драгана Лукић

II

Помоћни радник

100

19. Кнежевић Светлана

II

Помоћни радник

50