Органи школе

Аутор Super User. Posted in О школи

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Зоран Алексић

 

 

  

ШКОЛСКИ ОДБОР

представници запослених

представници родитеља

представници локалне самоуправе

Зоран Мијић

Милорад Нешић

Љиља Јеремић

Небојша Николић

Славица Панић

Раде Стајчић

Момчило Грбић

Зоран Видаковић

Светислав Узуров

 

САВЕТ РОДИТЕЉА

име и презиме

разред и одељење

1. Ђорђе Грујић

I/1

2. Иван Јовановић

I/2

3. Олгица Живановић

II/1

4. Слађана Стајчић

II/2

5. Љиљана Крстић

III/1

6. Славица Панић

III/2

7. Жељко Лазић

IV/1

8. Сања Илић Јовановић

IV/2

9. Оливера Младеновић

V/1

10. Бранка Јовановић

V/2

11. Љиљана Димитрић

VI/1

12. Марија Јевтић

VI/2

13. Миливоје Јовић

VII/1

14. Марија Јевтић

VII/2

15. Снежана Ранковић

VIII/1

16. Снежана Лазић

VIII/2

17.Горан Стевановић

ИО Брезовице

18. Слађана Мркоњић

ИО Мојковић 

19. Милан Саватић

ИО Цветуља

20. Жељко Живановић

ИО Врбић

21. Славко Станимировић

ИО Ставе