Органи школе

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Зоран Алексић

 

 

  

ШКОЛСКИ ОДБОР

представници запослених

представници родитеља

представници локалне самоуправе

Драгутин Петровић

Марија Петровић

Будимир Протић

Никола Пајић

Милена Тимотић

Александра Секулић

Јелена Петровић

Божица Катић

Даринка Петровић

 

САВЕТ РОДИТЕЉА

име и презиме

разред и одељење

1. Ана Стефановић

I/1

2. Јелена Мркоњић

I/2

3. Бојана Грујић

I/4, II/4, III/4, IV/4

5. Славко Станимировић

I/5, II/5, IV/5

6. Мирослав Вучетић

I/6, III/6

7. Гордана Василић

II/1

8. Тања Петровић

II/2, IV/2

9. Миленко Бегановић 

II/3

10. Жељко Максимовић

II/6, IV/6

10. Марија Петровић

III/1

11. Маријана Мркоњић

III/2

12. Милан Николић

IV/1

13. Слађана Антонић

V/1

14. Мирјана Петровић

V/2 

15. Слађана Живановић

VI/1

16. Душан Јаковљевић

VI/2

17. Олгица Живановић

VII/1

18. Предраг Костадиновић

VII/2

19. Милица Поповић

VIII/1

20. Славица Панић

VIII/2