Учешће наших осмака у истраживању Министарства унутрашњих послова

На основу споразума који је потписан између Министарства просвете и Министарства унутрашњих послова наша школа изабрана је за учешће у истраживању које има за циљ проверу посебних способности у процесу селекције ученика за упис у средњу школу унутрашњих послова. Наведено истраживање је спровдено у школи 09. фебруара текуће године и учествовали су ученици оба одељења осмих разреда. Подршка ученицима током реализације истраживање били су наставник информатике и рачунарства Александар Костић и педагог Бранкица Кикановић.