Одељенске старешине школска 2017/18. година

Аутор Super User. Posted in Настава

Разреди и одељење

Име и презиме одељењског старешине

I/1

Славица Алексић

I/2

Миланка Јевтић

I/4

I/5

Славица Антонић

Бранко Ђукић

I/6

Зоран Благојевић

I/7

Бојана Ранковић

II/1

Александра Алексић

II/3

Смиљана Благојевић

 

 

II/6

Зоран Благојевић

II/7

Бојана Ранковић

III/1

Бранка Ранковић

III/2

Момир Јаковљевић

III/2

Миланка Јевтић

 

 

III/4

III/5

Славица Антонић

Бранко Ђукић

III/6

Зоран Благојевић

III/7

Бојана Ранковић

IV/1

Марко Грујанић

IV/2

Славица Џагић

 

 

IV/6

Зоран Благојевић

V/1

Љиљана Мијић

V/2

Драгица Поповић

VI/1

Небојша Николић

VI/2

Мирослав Радовановић

VII/1

Зоран Мијић

VII/2

Раденка Крстић

VIII/1

Снежана Ранковић

VIII/2

Момчило Грбић