Распоред часова млађи разреди школска 2017/18. година

Аутор Super User. Posted in Настава

Млађи разреди

Матична школа Бела Црква

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

1. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Свет око нас

Математика

2.

Енглески језик

Веронаука

Математика

Српски језик

Енглески језик

3.

Математика

Свет око нас

Ликовна култура

Математика

Српски језик

4.

Физичко васпитање

Српски језик

Физичко васпитање

Музичка култура

Физичко васпитање

5.

       ЧОС

Спортске активности

Лепо писање

 

 Допунска настава

 

 

 

2. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Веронаука

Математика

Српски језик

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Српски језик

Математика

Математика

3.

Енглески језик

Математика

Музичка култура

Свет око нас

Енглески језик

4.

Физичко васпитање

Свет око нас

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

ЧОС

Слободне активности

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

Допунска настава

 

 

 

3. РАЗРЕД

1.

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Српски језик

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Математика

Природа и друштво

Ликовна култура

Природа и друштво

Веронаука

4.

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

Енглески језик

5.

Од играчке до рачунара

Музичка култура

Спортске активности

Допунска настава

ЧОС

 

 

4. РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Енглески језик

2.

Српски језик

Природа и друштво

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Физичко васпитање

Математика

Физичко васпитање

Српски језик

Физичко васпитање

4.

Енглески језик

Веронаука

Ликовна култура

Музичка култура

Математика

5.

ЧОС

Спортске активности

Ликовна култура

6. Додатна настава

 

Допунска настава

Од играчке до рачунара

 

Завлака

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

1. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Математика

Математика

3.

Свет око нас

Енглески језик

Свет око нас

Српски језик

Музичка култура

4.

Веронаука

Чувари природе

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

Физичко васпитање

Допунска настава

ЧОС

 Слободне активности

 

 

 

 

2. РАЗРЕД

1.

Веронаука

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Српски језик

Свет око нас

Ликовна култура

Свет око нас

Музичка култура

4.

Физичко васпитање

Енглески језик

Ликовна култура

Енглески језик

Физичко васпитање

5.

ЧОС

Допунска настава

Физичко васпитање

Слободне активности

Чувари природе

 

 

 

3. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Природа и друштво

Математика

Српски језик

Српски језик

2.

Веронаука

Енглески језик

Српски језик

Математика

Математика

3.

Математика

Српски језик

Ликовна култура

Енглески језик

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Математика

Ликовна култура

Од играчке до рачунара

ЧОС

5.

Допунска настава

Музичка култура

Физичко васпитање

Природа и друштво

Секција

 

 

4. РАЗРЕД

 

 

 

1.

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Математика

Математика

Енглески језик

Математика

3.

Веронаука

Српски језик

Пририода и друштво

Српски језик

Музичка култура

4.

Физичко васпитање

Природа и друштво

Физичко васпитање

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

Допунска/додатна настава

Слободне активности

Чувари природе

Ликовна култура

ЧОС

 

Мојковић

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

1. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Веронаука

2

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

3.

Свет око нас

Свет око нас

Чувари природе

Ликовна култура

Математика

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Енглески језик

Креативне рукотворине

Физичко васпитање

5.

Допунска настава

Физичко васпитање

Енглески језик

 

ЧОС

 

 

 

3. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Веронаука

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

3.

Природа и друштво

Природа и друштво

Чувари природе

Ликовна култура

Математика

4.

Физичко васпитање

Музичка култура

Енглески језик

Ликовна култура

Физичко васпитање

5.

Допунска настава

Физичко васпитање

Енглески језик

Креативне рукотворине

ЧОС

 

Горње Брезовице

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

 

1.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Математика

Српски језик

2.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Српски језик

Математика

3.

Свет око нас

Музичка култура

Математика

Свет око нас

Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Српски језик

Ликовна култура

Спортске активности

5.

Допунска настава

Народна традиција

Веронаука

 Ликовна култура

ЧОС

 

 

4. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Енглески језик

Српски језик

Математика

2.

Математика

Српски језик

Енглески језик

Математика

Српски језик

3.

Природа и друштво

Музичка култура

Српски језик

Природа и друштво

 Физичко васпитање

4.

Физичко васпитање

Физичко васпитање

Математика

Ликовна култура

Спортске активности 

5.

Допунска настава

Народна традиција

Веронаука

Ликовна култура

ЧОС

 

Цветуља

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

2. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Физичко васпитање

Свет око нас

Музичка култура

Свет око нас

Физичко васпитање

4.

Енглески језик

Физичко васпитање

Православни катихизис

Од играчке до рачунара

Ликовна култура

5.

Енглески језик

Допунска настава

 Секција

ЧОС

Ликовна култура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РАЗРЕД

 1.

 Математика

  Српски језик

 Математика

 Српски језик

 Математика

 2.

 Српски језик

 Математика

  Српски језик

 Математика

Српски језик

 3.

Физичко васпитање 

 Природа и друштво

Музичка култура

Природа и друштво

Ликовна култура

 4.

 Енглески језик

Физичко васпитање 

Православни катихизис

Од играчке до рачунара

Физичко васпитање

 5.

Енглески језик 

Допунска настава

 Секција

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Ставе

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1. РАЗРЕД

1.

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Музичка култура

Математика

Свет око нас

Православни катихизис

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Српски језик

Физичко васпитање

Свет око нас

Ликовна култура

5.

ЧОС

Народна традиција

Допунска настава

Слободне активности

Физичко васпитање

 

 

 

 

 

 

 

2.

РАЗРЕД

1.

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Музичка култура

Математика

Свет око нас

Православни катихизис

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Српски језик

Физичко васпитање

Свет око нас

Ликовна култура

5.

ЧОС

Народна традиција

Допунска настава

Слободне активности

Физичко васпитање

 

 

 

 

 

 

 

3.

РАЗРЕД

1.

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Енглески језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Музичка култура

Математика

Природа и друштво

Православни катихизис

ЛИковна култура

4.

Физичко васпитање

Српски језик

Физичко васпитање

Природа и друштво

Ликовна култура

5.

ЧОС

Народна традиција

Допунска настава

Слободне активности

Физичко васпитање

 

 

Врбић

 

ЧАС

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Музичка култура

Свет око нас

Енглески језик

Свет око нас

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Од играчке до рачунара

Енглески језик

Праволавни катихизис

Физичко васпитање

5.

ЧОС

Физичко васпитање

Слободне активности

Допунска настава

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

Музичка култура

Свет око нас

Енглески језик

Свет око нас

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Од играчке до рачунара

Енглески језик

Православни катихизис

Ликовна култура

5.

ЧОС

Физичко васпитање

Слободне активности

Допунска настава

Физичко васпитање

 

 

 

 

 

 

 

3.

РАЗРЕД

1.

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

2.

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

3.

Музичка култура

Природа и друштво

Енглески језик

Природа и друштво

Ликовна култура

4.

Физичко васпитање

Од играчке до рачунара

Енглески језик

Православни катихизис

Ликовна култура

5.

ЧОС

Физичко васпитање

Слободне активности

Допунска настава

Физичко васпитање

6.