Дежурни наставници школска 2023/24. година

Дежурни наставници су обавезни да воде књигу дежурства, прате реализацију свих активности, усмеравају ученике на ред и дисциплину, помоћне раднике на  неопходне интервенције у одржавању хигијене, домара школе на хитне и неодложне послове поправки и контролишу и усмеравају дежурне ученике. Такође, дежурни наставници су дужни да воде рачуна о распореду звоњења, усмеравају родитеље и странке у просторије за пријем истих, интервенишу у случају непотребних посета и ометања рада у школи од стране непознатих лица. Обавеза дежурних наставника јесте да указују ученицима на поштовање мера превенције у циљу превенције вируса COVID 19.

  

МАТИЧНА ШКОЛА- БЕЛА ЦРКВА

ДАНИ У СЕДМИЦИ

НАСТАВНИК

 

ПОНЕДЕЉАК

Небојша Николић

Милан Миладиновић

Бранко Ђукић

Марко Грујанић

 

УТОРАК

Марина Стевић

Снежана Ранковић

Бранка Ранковић

Славица Антонић

 

СРЕДА

Синиша Грујић

Бранко Ђукић

Марко Грујанић

 

ЧЕТВРТАК

Мирјана Ђоговић

 

Марко Живковић

Славица Антонић

 

ПЕТАК

Александар Костић

Жељана Лазаревић

Бранка Ранковић

 Марица Станишић

ИО ЗАВЛАКА

ДАНИ У СЕДМИЦИ

НАСТАВНИК

 

 

ПОНЕДЕЉАК

 

Милан Миладиновић

Никола Пајић

Сања Грбић Стевић

 

 

УТОРАК

Зоран Мијић

Славица Џагић

Славка Андрић

 

СРЕДА

Сања Грбић Стевић

Јелена Богдановић

Небојша Николић

 

ЧЕТВРТАК

Драгица Ђунић Онимус

Дарко Симић

Александра Алексић

 

ПЕТАК

Данијела Томић

Жељана Лазаревић

Славица Џагић

Александра Алексић