Распоред часова старији разреди школска 2021/22. година

 

V-1

Бела Црква

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

 Музичка

 култура

 Историја

 Српски језик   и   књижевност

 Српски језик   и   књижевност

 Руски језик

2

 Српски језик   и књижевност

 Биологија

 Музичка   култура 

 Биологија

 Математика

3

 Географија

 Математика

 Енглески   језик

 Техника и   технологија

 Српски језик   и   књижевност

4

 Ликовна 

 култура

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Математика

 Техника и   технологија

 Енглески   језик

5

 Математика

 Руски језик

 Ликовна   култура

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Информатика и рачунарство

6

Медијска писменост

 Српски језик и књижевност

 Физичко и   здравствено   васпитање

 

 Верска   настава

         

 ЧОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI-1

Бела Црква

 ПОНЕДЕЉАК

 УТОРАК

 СРЕДА

 ЧЕТВРТАК

 ПЕТАК

1

 Српски језик   и   књижњвност

 Биологија

 Енглески   језик   

 Математика

 Енглески   језик

2

 

 Математика

 Математика

 Математика

 Српски језик   и   књижевност

 Руски  језик

3

 

 Ликовна   култура

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Музичка   култура

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Информатика   и   рачунарство

4

 

 Физика

 Физика

 Географија

 Биологија

 Српски језик   и књижевност

5

 

 Географија

 Српски језик и књижевност

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Техника и   технологија

 Верска   настава

6

 

 Историја

 

 Физика

 Техника и   технологија

 

7

 

 Руски језик

 ЧОС

 Вежбањем   до здравља

 Историја

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII-1

Бела Црква

 ПОНЕДЕЉАК

 УТОРАК

 СРЕДА

  ЧЕТВРТАК

 ПЕТАК

 1

 

 Математика

 Српски језик   и   књижевност

 Математика

 Српски језик   и   књижевност

 Физика

 2

 

 Географија

 Историја

 Енглески   језик

 Математика

 Српски језик и књижевност

 3

 

 Српски језик   и књижевност

 Хемија

 Физика

 Хемија

 Техника и технологија

 4

 Ликовна   култура

 Биологија

 Музичка   култура

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Техника и технологија

 5

 

 Историја

 Математика

 Географија

 Биологија

 Енглески језик

 6

 Руски језик

 Руски језик

 Уметност

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Информатика   и   рачунарство

 7

 

 

 Физичко и   здравствено   васпитање

 

 

 Верска   настава

8

 

 ЧОС

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII-1

Бела Црква

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

 

 Географија

 Математика

 Математика

 Хемија

 Информатика   и   рачунарство 

2.

 Музичка   култура

 Српски језик  и књижевност

 Географија

 Српски   језик и   књижевност

 Енглески   језик

3.

 Математика

 Биологија

 Српски   језик   и   књижевност

 Математика

 Техника и   технологија

4.

 Српски језик   и   књижевност

 Хемија

 Енглески   језик

 Историја

 Техника и   технологија

5.

 Физика

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Руски језик

 Уметност

 Руски језик

6.

 Ликовна

 култура

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Верска   настава

 Биологија

  

7.

 

 

  Физика

 Физичко и   здравствено   васпитање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-2

ИО Завлака

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Енглески   језик

 Ликовна   култура

 Српски језик   и   књижевност

 Српски језик   и   књижевност

2.

 Техника и   технологија

 Српски језик   и   књижевност

 Математика

 Енглески   језик

 Обавезне   физичке   активности

3.

 Техника и   технологија

 Математика

 Историја

 Математика

 Музичка   култура

4.

 Српски језик   и   књижевност

 Географија

 Руски језик

 Ликовна   култура

 Математика

5.

 Музичка

 култура

 Информатика   и   рачунарство

 Српски   језик  и   књижевност

 Верска   настава

 Руски језик

6.

 Чувари   природе

  Биологија

 

 Биологија

 

7.

 

 

 

 Физичко и   здравствено   васпитање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI-2

ИО Завлака

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

 Српски језик   и   књижевност

 Физика

Математика

Математика

Географија

2.

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Географија

Биологија

Српски језик и књижевност

Биологија

3.

 Математика

 Српски језик   и   књижевност

Техника и технологија

Физика

Руски језик

4.

 Обавезне   физичке   активности

 Енглески   језик

Техника и технологија

Енглески језик

Музичка култура

5.

 Географија

Енглески језик

Историја

Физичко и здравствено васпитање

Историја

6.

 

Математика

 Српски језик и књижевност

Српски језик

 

7.

 

 Биологија

 

 Физика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII-2

ИО Завлака

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 

1.

 Математика 

 Српски   језик  и   књижевност

 Хемија

 Географија

 Хемија

2.

 Физика

 Математика

 Физичко и здравствено васпитање

 Математика

 Биологија

3.

 Српски језик и   књижевност

 Енглески   језик

 Српски   језик  и   књижевност

 Енглески   језик  

 Хемија

4.

 Географија

 Географија

  Физика

 Ликовна култура

 Српски   језик  и   књижевност

5.

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Информатика

 Математика

 МОја животна средина

 Музичка култура

6.

 Техника и технологија

 Физичко и здравствено васпитање

 Историја

 Руски језик

 Историја

7.

 Техника и технологија

 

 Руски језик

 Верска настава

 Биологија

8.

   

 

    ЧОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII-2

ИО Завлака

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

 Математика

 Географија

 Математика

 Физика

 Историја

2.

 Српски језик   и  књижевност

 Енглески   језик

 Ликовна   култура

 Математика

 Српски   језик  и   књижевност

3.

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Физика

 Хемија

 Енглески   језик

 Хемија

4.

 Техника и   технологија

 Српски језик   и   књижевност

 Биологија

 Српски   језик  и   књижевност

 Биологија

5.

 Техника и   технологија

 Математика

 Историја

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Географија

6.

 Музичка   култура

 Верска   настава

 Руски језик

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Руски језик

7.

 

 Информатика   и   рачунарство

 Свакодневни   живот у   прошлости

 

 Историја

8.

   

 ЧОС