Број ученика школска 2017/18.

Аутор Super User. Posted in О школи

ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА

 Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима

 

I (6)

II (4)

III (7)

IV (6)

Укупно

Бела Црква

9

7

13

10

39

ИО Завлака

11

10

9

11

41

ИО Ставе

1

2

1

4

8

ИО Врбић

3

2

3

2

10

ИО Горње Брезовице

/

2

/

2

4

ИО Мојковић

2

/

3

3

8

ИО Цветуља

1

/

4

/

5

УКУПНО

27

23

33

30

115

 

 

V

VI

VII

VIII

Укупно

Бела Црква

12

16

25

24

77

ИО Завлака

11

11

16

19

57

УКУПНО

23

27

41

43

134

Укупан број ученика од првог до осмог разреда је 249.

 

 

 Број ученика у издвојеним одељењима, укупно и по одељењима

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

Матична школа

Разред

Број ученика

1 .разред

9

2. разред

7

3. разред

13

4.разред

10

Укупно:  39

Издвојено одељење Завлака

Разред

Број ученика

1. разред

11

2.разред

10

3. разред

9

4. разред

11

Укупно:  41

 

Издвојено одељење Мојковић

Разред

Број ученика

1. разред

2

2. разред

/

3.разред

3

4. разред

3


Укупно: 8

 

Издвојено одељење Цветуља

Разред

Број ученика

1. разред

1

2. разред

/

3.разред

4

4. разред

/

Укупно:  5

Издвојено одељење Горње Брезовице

Разред

Број ученика

1.разред

/

2. разред

2

3.разред

/

4.разред

2

Укупно: 4

 

Издвојено одељење Врбић

Разред

Број ученика

1.разред

3

2. разред

2

3.разред

3

4.разред

2

Укупно: 10

 

Издвојено одељење Ставе

Разред

Број ученика

1.разред

1

2. разред

2

3.разред

1

4.разред

4

Укупно: 8

УКУПНО ОД I ДО IV РАЗРЕДА  115 ученика

 

 

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

V разред

Одељење

        Број ученика

V – 1

12

V – 2

11

Укупно:23

 

VI разред

Одељење

        Број ученика

VI – 1

16

VI – 2

11

Укупно: 27

 

VII разред

Одељење

        Број ученика

VII – 1

25

VII – 2

16

Укупно: 41

 

VIII разред

Одељење

        Број ученика

VIII – 1

24

VIII 2

19

Укупно: 43

 

УКУПНО ОД V ДО VIII РАЗРЕДА  134 ученика

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ОД I - VIII РАЗРЕДА ЈЕ 249.