Реализација модела Калиграфска ћирилица у оквиру пројекта Обогаћен једосменски рад

Похађањем модела Калиграфска ћирилица ученици су се упознали са калиграфијом и практично су извосили вежбе пером, исписивали су клалиграфском ћирилицом народне изреке и умотворине у складу са темама. Ученици су своје радове излагали на приредбама и културним активностима школе.

Прилог