Безбедност деце у ванредним ситуацијама

По пројекту "Здраво и безбедно кроз детињство" за ученике првог и другог разреда реализована је радионица "Безбедност деце у ванредним ситуацијама."