Одељенске старешине у школској 2023/24. години

Разреди и одељење

Име и презиме одељењског старешине

I/1

Бранка Ранковић

I/2 

Александра Алексић

I/4, II/4, III/4, IV/4

 Момир Јаковљевић

I/5, II/5, III/5 

Зоран Благојевић 

 I/6, II/6, III/6, IV/6

Наташа Поповић

II/1

Марко Грујанић

II/2

Сања Грбић Стевић

III/1

Славица Антонић

III/2

Славица Џагић

             III/3             

Бојана Ранковић

IV/1

Бранко Ђукић

 IV/2

Славка Андрић

V/1

Мирјана Ђоговић

V/2

Александар Костић

VI/1

Снежана Ранковић

VI/2

Јелена Петровић

VII/1

Марина Стевић

VII/2

Зоран Мијић

VIII/1

Небојша Николић

VIII/2

Никола Пајић