Распоред часова млађи разрeди школска 2023/24. година

Млађи разреди

Матична школа Бела Црква

  ЧАС ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
  1. РАЗРЕД 1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Енглески језик Свет око нас Физичко и здравствено васпитање Свет око нас Енглески језик
4. Ликовна култура Дигитални свет Верска настава Физичко и здравствено васпитање Музичка култура
5. Физичко и здравствено васпитање  Спортска секција   ЧОС  Допунска настава
 
  2. РАЗРЕД 1. Математика Српски језик Математика Свет око нас Енглески језик
2. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
3. Физичко и здравствено васпитање Свет око нас Верска настава Српски језик Математика
4. Енглески језик Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Музичка култура Физичко и здравствено васпитање
5. ЧОС  Ликовна култура Допунска настава Ваннаставне активности Дигитални свет
 
  3. РАЗРЕД 1. Српски језик Математика Српски језик

Математика

Српски језик
2. Енглески језик

Српски језик

Математика Српски језик Енглески језик
3. Математика Природа и друштво Музичка култура Природа и друштво Математика
4. Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура Физичко и здравствено васпитање Дигитални свет Верска настава
5. ЧОС Ликовна култура Допунска настава Ваннаставне активности Физичко и здравствено васпитање
 
 4. РАЗРЕД 1. Енглески језик Српски језик

Верска настава

Математика Српски језик
2. Српски језик

Математика

Српски језик Српски језик Математика
3. Математика Ликовна култура

Математика

Природа и друштво Дигитални свет
4. Природа и друштво Ликовна култура Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Енглески језик
5. ЧОС Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Ваннаставне активности  

 

 

ИО Завлака, комбиновано је одељење 2. и 4. разреда

  ЧАС ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
  1. РАЗРЕД 1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Енглески језик Математика

Енглески језик

Математика
3. Музичка култура Ликовна култура Свет око нас Верска настава Свет око нас
4. Дигитални свет Српски језик Допунска настава Српски језик Физичко и здравствено васпитање
5. Секција Физичко и здравствено васпитање ЧОС Физичко и здравствено васпитање   
 
  2. РАЗРЕД 1.

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Енглески језик Српски језик
2. Математика Математика Математика Верска настава Математика
3. Свет око нас Српски језик Свет око нас Српски језик Ликовна култура
4. Физичко и здравствено васпитање Музичка култура Физичко и здравствено васпитање Математика Ликовна култура
5.

ЧОС

Допунска настава ДТХСКА Дигитални свет Физичко и здравствено васпитање
 
  3. РАЗРЕД 1.

Српски језик 

Математика Српски језик Математика Српски језик
2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Музичка култура Енглески језик Природа и друштво Енглески језик Ликовна култура
4. Физичко и здравствено васпитање Природа и друштво Физичко и здравствено васпитање Верска настава Ликовна култура
5.

ЧОС

Еколошка секција Дигитални свет Допунска настава Физичко и здравствено васпитање
 
 4. РАЗРЕД    1.

Математика 

Српски језик Математика Енглески језик Математика
2.

Српски језик

Математика Српски језик Српски језик Српски језик
3. Музичка култура Природа и друштво Природа и друштво Математика Ликовна култура
4. Пројектна настава Ваннаставне активности Физичко и здравствено васпитање Верска настава Ликовна култура
5. Физичко и здравствено васпитање Енглески језик Допунска/додатна настава ЧОС Физичко и здравствено васпитање

ИО Мојковић

  ЧАС ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
  3. РАЗРЕД 1.

Српски језик

Математика Српски језик Верска настава Српски језик
2

Математика

Српски језик Математика Српски језик Математика
3. Природа и друштво Ликовна култура 

Енглески језик

Математика

Дигитални свет
4. Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура  Енглески језик Природа и друштво Физичко и здравствено васпитање
5. Допунска настава Физичко и здравствено васпитање

Ваннаставне активности

 Музичка култура ЧОС

ИО Цветуља, комбиновано одељење 1., 2., 3. и 4. разреда

  ЧАС ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
 1. и 4. РАЗРЕД 1. Српски језик Математика

Српски језик

Математика Српски језик
2. Математика Српски језик

Математика

Српски језик Математика
3. Верска настава

Свет око нас 1.раз.

Природа и друштво 4.раз.

Музичка култура

Свет око нас 1.раз.

Природа и друштво 4.раз.

Физичко и здравствено васпитање
4. Енглески језик Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура ЧОС
5. Енглески језик

Дигитални свет

Допунска настава

Ликовна култура 4.раз.

Ваннаставне активности
             
 2. и 3. РАЗРЕД  1.

Математика

Српски језик  Математика Српски језик Математика
 2.

Српски језик

Математика Српски језик  Математика Српски језик
 3. Верска настава

Свет око нас 2.раз.

Природа и друштво 3.раз.

Музичка култура

Свет око нас 2.раз.

Природа и друштво 3.раз.

Физичко и здравствено васпитање
 4. Енглески језик

Физичко и здравствено васпитање

Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура ЧОС
 5. Енглески језик  Дигитални свет Допунска настава  Ликовна култура Ваннаставне активности

ИО Ставе, комбиновано одељење 1., 2. и 3. разреда

  ЧАС ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
1. РАЗРЕД 1. Српски језик Верска настава Српски језик

Енглески језик

Српски језик
2.

Математика

Математика Математика Енглески језик Математика
3. Музичка култура Српски језик Свет око нас Математика Ликовна култура
4. Дигитални свет Свет око нас Физичко и здравствено васпитање Српски језик Физичко и здравствено васпитање
5. ЧОС Ваннаставне активности Допунска настава Физичко и здравствено васпитање  
             
2. РАЗРЕД 1. Математика  Верска настава  Математика  Енглески језик  Математика 
2. Српски језик   Српски језик  Српски језик Енглески језик   Српски језик 
3. Музичка култура  Математика  Свет око нас  Српски језик   Ликовна култура
4. Дигитални свет  Свет око нас  Физичко  и здравствено васпитање  Математика    Ликовна култура
5. ЧОС  ДРС  Допунска настава  Физичко  и здравствено васпитање   Физичко  и здравствено васпитање  
           
3. РАЗРЕД 1.

Српски језик 

Верска настава

Српски језик  Енглески језик Српски језик 
2.

Математика

Математика

Математика

Енглески језик Математика
3. Музичка култура Српски језик 

Природа и друштво

Математика Ликовна култура
4.

Дигитални свет

Природа и друштво

Физичко и здравствено васпитање

Српски језик  Ликовна култура
5. ЧОС Ваннаставне активности Допунска настава Физичко и здравствено васпитање Физичко и здравствено васпитање

      

ИО Врбић; комбиновано одељење 1. и 3. разреда и комбиновано одељење 2. и 4. разреда

  ЧАС ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК

1.РАЗРЕД

1.

Српски језик

Математика Енглески језик Српски језик Математика
2. Математика Српски језик Енглески језик Математика Српски језик
3. Музичка култура Верска настава Математика Свет око нас Ликовна култура
4. Физичко и здравствено васпитање Свет око нас Српски језик Дигитални свет ЧОС
5. Допунска настава Физичко и здравствено васпитање Ваннаставне активности   Физичко и здравствено васпитање  
             
2.РАЗРЕД 1. Математика Српски језик Енглески језик Математика Српски језик
2.

Српски језик

Математика Енглески језик  Српски језик Математика
3. Музичка култура Верска настава Српски језик Свет око нас Ликовна култура
4. Физичко и здравствено васпитање Свет око нас Математика Дигитални свет ЧОС
5. Допунска настава  Физичко и здравствено васпитање Ваннаставне активности Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
             
3.РАЗРЕД 1. Српски језик Математика Енглески језик Српски језик Математика
2.

Математика

Српски језик Енглески језик Математика Српски језик
3.

Музичка култура

Верска настава Математика Природа и друштво Ликовна култура
4. Физичко и здравствено васпитање Природ и друштво Српски језик Дигитални свет ЧОС
5. Допунска настава Физичко и здравствено васпитање Ваннаставне активности Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура

 

4.РАЗРЕД 1. Математика Српски језик Енглески језик Математика Српски језик
2.

Српски језик

Математика Енглески језик Српски језик Математика
3.

Музичка култура

Верска настава Српски језик Природа и друштво Ликовна култура
4. Физичко и здравствено васпитање Природа и друштво Математика Дигитални свет ЧОС
5. Допунска настава Физичко и здравствено васпитање Ваннаставне активности Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
6.   Додатна настава