Органи школе

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Зоран Алексић

 

 

  

ШКОЛСКИ ОДБОР

представници запослених

представници родитеља

представници локалне самоуправе

Драгутин Петровић

Марија Петровић

Будимир Протић

Никола Пајић

Милена Тимотић

Александра Секулић

Јелена Петровић

Божица Катић

Даринка Петровић

 

САВЕТ РОДИТЕЉА

име и презиме

разред и одељење

1. Драгица Кнежевић

I/1

2. Оливера Ерић

I/2

3. Ђина Мијаиловић

ИО Цветуља (I/4, II/4, III/4, IV/4)

5. Марко Пантелић

ИО Ставе (I/5, II/5, III/5(

6. Биљана Аврамовић 

ИО Врбић (I/6, II/6, III/6)

7. Ана Стефановић

II/1

8. Снежана Нинковић

II/2

9. Гордана Василић 

III/1

10. Гордана Антонић

III/2

10. Миленко Бегановић

III/3

11. Немања Јокић

IV/1

12. Сузана Вујић

IV/2

13. Милан Николић

V/1

14. Александра Мркоњић

V/2 

15. Слађана Антонић

VI/1

16. Милица Живковић

VI/2

17. Ивана Грујић

VII/1

18. Душан Јаковљевић

VII/2

19. Драгана Тимотић

VIII/1

20. Предраг Костадиновић

VIII/2