Распоред часова старији разреди школска 2023/2024. година

 

V-1

Бела Црква

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

 Ликовна 

 култура

Српски језик  и књижевност

 Руски језик

 Техника и   технологија

 Енглески   језик

2

 Руски језик

 Биологија

Српски језик  и књижевност

 Техника и   технологија

 Математика

3

  Музичка   култура 

 Историја

 Енглески   језик

 Математика

Српски језик  и књижевност

4

 Слободне наставне активности

 Физичко и   здравствено   васпитање

  Ликовна   култура

 Биологија

Информатика и рачунарство

5

 Математика

 Математика

Физичко и   здравствено   васпитање

Српски језик  и књижевност

Верска настава

6

Српски језик  и књижевност

 

 Географија

 Физичко и   здравствено   васпитање

 

       Музичка култура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI-1

Бела Црква

 ПОНЕДЕЉАК

 УТОРАК

 СРЕДА

 ЧЕТВРТАК

 ПЕТАК

1

 Руски  језик

 Математика

 Математика

 Српски језик и књижевност

Руски језик

2

 

 Математика

 Српски језик   и књижевност

 Српски језик и књижевност

  Математика

  Српски језик и књижевност

3

 

 Ликовна   култура

Биологија

Географија

 Биологија

 Информатика   и   рачунарство

4

 

 Физика

 Историја

 Енглески језик

 Физичко и   здравствено   васпитање

  Енглески језик

5

 

 Историја

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Музичка   култура

 Техника и   технологија

 Ваннаставне активности

6

 

 Географија

 Физика

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Техника и   технологија

 

7

 

 

 

 Верска настава

 

 

8.

       

ЧОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII-1

Бела Црква

 ПОНЕДЕЉАК

 УТОРАК

 СРЕДА

  ЧЕТВРТАК

 ПЕТАК

 1

 

 Математика

 Биологија

 Српски језик и књижевност

 Математика

 Физика

 2

 

 Ликовна   култура

 Српски језик и књижевност

 Енглески   језик

 Биологија

 Техника и технологија

 3

 

 Руски језик

 Математика

 Математика

 Информатика  и рачунарство

 Техника и технологија

 4

 Историја

 Хемија

 Физика

 Хемија

  Српски језик и књижевност

 5

 

 Географија

Врлине и вредности као животни компас

  Географија

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Енглески језик

 6

 

Физичко и   здравствено   васпитање

 Музичка култура

 Српски језик и књижевност

 Верска настава

 7

 

 

 Руски језик

 Историја

 Физичко и   здравствено   васпитање

 ЧОС

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII-1

Бела Црква

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

 

 Српски језик  и књижевност

 Српски језик  и књижевност

 Енглески   језик

 Биологија

  Српски језик  и књижевност

2.

 Музичка   култура

 Математика

  Математика

 Српски језик  и књижевност

 Руски језик

3.

 Математика

Физичко и   здравствено   васпитање

 Физика

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Енглески   језик

4.

 Физика

  Биологија

 Географија

 Математика

 Техника и   технологија

5.

 Ликовна култура

 Хемија

  Верска   настава

 Хемија

 Техника и   технологија

6.

 Историја

 Руски језик

 

 Историја

  Информатика   и рачунарство

7.

 Географија

 Физичко и   здравствено   васпитање

 

 Ваннаставне активности

 

8.

 

 ЧОС

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-2

ИО Завлака

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Енглески   језик

 Ликовна   култура

 Српски језик   и   књижевност

 Српски језик   и   књижевност

2.

 Техника и   технологија

 Српски језик   и   књижевност

 Математика

 Енглески   језик

 Обавезне   физичке   активности

3.

 Техника и   технологија

 Математика

 Историја

 Математика

 Музичка   култура

4.

 Српски језик   и   књижевност

 Географија

 Руски језик

 Ликовна   култура

 Математика

5.

 Музичка

 култура

 Информатика   и   рачунарство

 Српски   језик  и   књижевност

 Верска   настава

 Руски језик

6.

 Чувари   природе

  Биологија

 

 Биологија

 

7.

 

 

 

 Физичко и   здравствено   васпитање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI-2

ИО Завлака

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1

Српски језик и књижевност

 Енглески језик

Српски језик и књижевност

Енглески језик

Историја

2.

 Биологија

Српски језик и књижевност

 Математика

Географија

Математика

3.

 Математика

 Географија

 Историја

Ваннаставне активности

Музичка култура

4.

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Информатика и рачунарство

Физика

Руски језик

Српски језик и књижевност

5.

 Верска настава

Физичко и   здравствено   васпитање

Техника и технологија

Математика

Физика

6.

 Физичко и   здравствено   васпитање

 

 Техника и технологија

Ликовна култура

 Биологија

7.

 

 

 ЧОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII-2

ИО Завлака

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

 1.

 Математика 

 Српски језик и   књижевност

 Математика

 Географија

 Математика

2.

 Физика

 Хемија

 Биологија

 Хемија

 Српски језик и   књижевност

3.

  Физичко и   здравствено   васпитање

 Математика

 Српски   језик  и   књижевност

 Енглески   језик  

 Историја

4.

 Српски језик и   књижевност

 Енглески   језик

 Историја

 Физичко и здравствено васпитање

 Биологија

5.

Музичка култура

 Географија

 Физика

 Врлине и вредности као животни компас

 Руски језик

6.

 Верска настава

Техника и технологија

 Руски језик

  Физичко и здравствено васпитање

 

7.

 Информатика

 Техника и технологија

 

 Ликовна култура

 

8.

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII-2

ИО Завлака

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.

 Физика 

Хемија

 Биологија 

 Хемија

Српски   језик  и  књижевност

2.

Српски језик и  књижевност

Математика

 Ликовна   култура

Српски језик и књижевност

 Музичка култура

3.

 Биологија 

 Енглески   језик

 Математика

Географија 

Математика

4.

Математика

 Српски језик   и књижевност

 Руски језик

Енглески   језик

Историја

5.

 Техника и   технологија

 Информатика  и рачунарство

 Историја

 Физичко и   здравствено   васпитање

 Ваннаставне активности

6.

Техника и   технологија

Географија

Физика

Верска настава

 Руски језик

7.

 Физичко и   здравствено   васпитање

 

 

 Физичко и   здравствено   васпитање