Запослени у школској 2023/24. години

Преузмите податке о броју запослених

 Кадровски ресурси школе

 Наставни кадар

Име и презиме

Врста стручне спреме

Предмети које предаје

Лиценца

Aнгажовања у школи

1. Александра Алексић

 VII

Наставник разредне наставе

 Да

 

2. Бранка Ранковић

VII

Наставник разредне наставе

ОЈР

Да

100

3. Славица Џагић

VII

Наставник разредне наставе

Да

100

4. Бојана Ранковић

 VII

Наставник разредне наставе

Не 

100

5. Славица Антонић

VII

Наставник разредне наставе

Да

100

6. Зоран Благојевић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

7. Бранко Ђукић

VII

Наставник разредне наставе

Да

100

8. Марко Грујанић

VI

Наставник разредне наставе

Да

100

9. Наташа Поповић

VII

Наставник разредне наставе

 Не

 100

10. Сања Грбић Стевић

VII

Наставник разредне наставе

ОЈР

Да

100

11. Момир Јаковљевић

VII

Наставник разредне наставе

Да

100

12. Славка Андрић

VII

Наставник разредне наставе

ОЈР

Да

100

13. Мирјана Ђоговић

VII

Српски језик и књижевност

Руски језик

Библиотека

ОЈР

Не

99

14. Зоран Мијић

VI

Српски језик и књижевност

СНА

Да

100

15. Марина Стевић

VII

Српски језик и књижевност

 Не

 50

16. Драгица Ђунић                  Онимус

VII

Енглески језик

II циклус

Да

100

17. Марица Станишић

VII

Енглески језик 

I циклус

Да

100

18. Жељана Лазаревић

VII

Руски језик

Не

78

19. Јелена Петровић

VII

Ликовна култура

ОЈР

Да

50

20. Милан Миладиновић

VII

Музичка култура

Да

50

21. Александар Костић

 

VII

Техника и технологија

Информатика и рачунарство

ОЈР

Не

100

22. Снежана Ранковић

VI

Математика

Физика

Да

109

23. Филип Пантелић

VI

Информатика и рачунарство

Енглески језик

ОЈР

Не

30

24. Данијела Томић

VII

Математика

Физика

Не

99

25. Драган Дојић

VII

 Физика

Да 

30

26. Небојша Николић

VII

Историја

Слободне наставне активности

Помоћник директора

Да

100

27. Синиша Грујић

VII

Географија

Да

70

28. Данијела Јовановић

VII

Хемија

Да

40

29. Никола Пајић

VII

Физичко и здравствено васпитање

ОЈР

Да

70

30. Марко Живковић

VII

Физичко и здравствено васпитање

Да

50

31. Дарко Симић

VII

Верска настава

ОЈР

 Не

110

32. Јелена Богдановић

VII

Биологија

ОЈР

Да

100 

 


 Ваннаставни кадар

Име и презиме

 Врста стручне спреме

Послове на којима ради

Лиценца

Aнгажовања у школи

1. Зоран Алексић

VII

Директор

Да

100

2. Иванка Илић

VII

Секретар

Да

100

3. Бранкица Кикановић

VII

Педагог

ОЈР

Да

100

10

4. Драгутин Петровић

VII

Шеф рачуноводства

Да

100

5. Ивана Теовановић

VII

Логопед

Не

50

6. Александар Дакић

IV

Референт за правне, кадровске и административне послове

/

50


Помоћно-техничко особље

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послове на којима ради

Aнгажовања у школи

1. Богдан Петровић

III

Домар/мајстор одржавања

100

2. Добросав Живановић

I

Чистачица

100

3. Милан Јевтић

II

Чистачица

100

4. Зоран Кнежевић

I

Чистачица

100

5. Ружица Пантелић

I

Чистачица

100

6. Жељко Живановић

I

Домар/мајстор одржавања

Чистачица

63

7. Снежана Радовановић

 I

 Домар/мајстор одржавања


Чистачица

 95

8. Наташа Пантелић

I

Домар/мајстор одржавања

Чистачица

100

9. Небојша Ђукић

I

Чистачица

Домар/мајстор одржавања

67

10. Александар Дакић

IV

Чистачица

50

11. Светлана Петровић

I

Чистачица

100

12. Драгана Лукић

I

Чистачица

 100

13. Бранка Бајић

I

 Кувар/посластичар

 53

14.Зоран Тимотић

I

Чистачица

Домар/мајстор одржавања

100

15.Владан Бајић

I

Домар/мајстор одржавања

100

16. Данијела Костадиновић

I

Чистачица

100