Јавне набавке

Закони и правилници

Закон о јавним набавкама

Правилник о ближем уређењу набавки

 

Планови набавки

План јавних набавки за 2016. годину

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Допуна плана набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Допуна плана јавних набавки за 2019. годину

Измена и допуна плана јавних набавки за 2019. годину

Измена и допуна плана јавних набавки за 2019. годину, децембар 2019.

План јавних набавки за 2020. годину

Измена и допуна плана јавних набавки за 2020. годину

План набавки на које се закон не примењује - јануар 2021. године

План набавки за 2022. годину

 

Квартални извештај

Квартални извештај за 2018. годину - први квартал

Квартални извештај за 2018. годину - други квартал

Квартални извештај за 2018. годину - трећи квартал

Квартални извештај за 2018. годину - четврти квартал

Финансијски план за 2018. годину

  

Замена котла у ИО Завлака

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору о набавци радова - замена котла

 

Организовање и извођење екскурзије ученика VII-VIII разреда у школској 2022/23. години 

 

Набавка намирница за припрему хране за 2022. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - ужина

Обавештење - ужина

  

Осигурање имовине

Одлука о покретању поступка набавке услуга осигурања имовине

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка намирница за припрему хране 2021. године

Одлука о спровођењу поступка

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

 

Набавка одеће и обуће помоћних радника 2020. године

Позив за подношење понуда - одећа и обућа помоћних радника

Одлука о покретању поступка набавке услуга - одећа и обућа помоћних радника

 

Превоз огрева 2020. године

Позив за подношење понуда - превоз огрева

Одлука о покретању поступка набавке услуга - превоз огрева

Обавештење о закљученом уговору

 

Осигурање запослених 2020. године

Одлука о покретању поступка набавке услуга осигурања запослених

Позив за подношење понуда

Обавештење

 

Набавка намирница за припрему хране 2020. године

Обавештење о закљученом уговору (намирнице за припрему хране)

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

Екскурзија 2019/20.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Замена постојеће столарије новом од ПВЦ материјала на школском објекту ИО Завлака 2019. године

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

Екскурзија 2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - екскурзија ученика од I-IV разреда - партија 1

Одлука о додели уговора - екскурзија ученика од I-IV разреда - партија 2

Одлука о додели уговора - екскурзија ученика од I-IV разреда - партија 3

Обавештење о закљученом уговору

 

Кухиња 2018

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење

 

 

Замена столарије на школи у ИО Завлака 2018

Позив за достављање понуда - Замена столарије на школи ИО Завлака

Конкурсна документација - Замена столарије на школи ИО Завлака

Одговор - Појашњење у вези са конкурсном документацијом - Замена столарије на школи ИО Завлака

Појашњење у вези са конкурсном документацијом за ЈНМВ 02/2018 Замена столарије на школи у ИО Завлака

 Одлука о додели уговора - Замена столарије на школи ИО Завлака

Обавештење - Замена столарије на школи ИО Завлака

 

Екскурзија 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Екскурзија 2017

Позив за достављање понуда екскурзија 2017/18

Конкурсна документација екскурзија 20017/18

Одлука о додели уговора - Екскурзија 2017

Обавештење за ученике и родитеље седмог и осмог разреда

Обавештење о закљученом уговору - Екскурзија 2017

 

Кухиња 2017

Позив за достављање понуда - кухиња 2017/18

Конкурсна документација -  кухиња 2017/18

Одлука о додели уговора - Кухиња 2017/18

Обавештење о закљученом уговору - Набавка пекарских производа за ужину

 

Реконструкција грејања 2017

Позив за достављање понуда - Реконструкција грејања

Конкурсна документација - Реконструкција грејања

Питања и одговори - реконструкција грејања

Питања и одговори 2 - реконструкција грејања

Одлука о додели уговора - Реконструкција грејања

Обавештење о закљученом уговору - Реконструкција грејања

 

Кухиња 2016

Позив за достављање понуда - Јавна набавка пекарских производа

Конкурсна документација - Јавна набавка пекарских производа

Одлука о додели уговора - Јавна набавка пекарских производа

Обавештење о закљученом уговору - Набавка пекарских производа 2016

 

Набавка огрева 2016

Позив за достављање понуда - Набавка огрева 2016

Конкурсна документација - Јавна набавка огрева 2016

Одлука о додели уговора - Набавка огревног дрвета и угља

Обавештење о закљученом уговору за набавку огревног дрвета и угља 2016