Професионална оријентација

Након основне школе бира се будући професионални пут- смер даљег школовања, односно, занимање којим ћемо се бавити. Занимања има пуно и њихов број се континуирано повећава. Свакодневно настају нова занимања која раније нису постојала или бар нису постојала у облику и форми која је била раније.

Младим особама, на узрасту од 15 година је често потребна помоћ како би што боље сагледали своје способности и ускладили их са својим жељама и могућностима. У том циљу је наша школа у школској 2013/14. години учествовала у реализацији пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“, који је спровела немачка организација ГИЗ у сарадњи са Министарством просвете, омладине и спорта Републике Србије. Програм се састојао од пет фаза:

1. Самоспознаја (основна идеја је да ученици препознају сопствене потенцијале, склоности и спремности за постигнућа и да тиме употпуне слику о себи)

2. Информисање о занимањима ( потребно је информисати ученике о могућим занимањима како би могли самостално и што боље да донесу одлуку о избору занимања)

3. Упознавање са путевима образовања (ученике упознати са мрежом школа и путевима образовања који воде до жељене професије/занимања)

4. Реални сусрети са светом рада (сусрети и разговори са представницима одређених занимања у циљу директног унапређивања знања ученика о одређеном занимању и професији)

5. Доношење одлуке  о избору школе и занимања (инсистирање на самосталном доношењу одлука о избору школе или занимања, уз претходно добро размишљање и коришћење свих раније стечених информација.

Тим за професионалну оријентацију са ученицима осмог разреда  спроводи радионице професионалне оријентације по угледу на овај петофазни модел.

План професионалне оријентације можете погледати овде

За Водич за избор занимања кликните овде

За Портфолио за младе кликните овде