Седнице одељенских, стручних и Наставничког већа

Седнице одељенских, стручних и Наставничког већа заказане су за 01.11.2023. године са почетком у 13:15 часова у просторијама матичне школе. 
Тачке дневног реда доступне су у прилогу.