Семинар за запослене "Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља"

У петак 27. октобра текуће године у поподневним часовима за запослене наставнике, директора и стручне сараднике одржан је семинар на тему "Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља." Семинар је предвиђен годишњим планом стручног усавршавања на нивоу установе. Наставници су имали прилику да се подсете Закона о основама система образовања и васпитања, Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање као и да решавају конкретне примере насилних ситуација.