Разноврсна настава - бољи резултати

У уторак, 7. новембра текуће године, у послеподневним часовима, за наставике, директора и стручне сараднике, организовано је стручно усавршавање на тему "Разноврсна настава-бољи резултати." Овај семинар предвиђен је годишњим планом стручног усавршавања. Полазници су имали прилику да прошире знања о индивидуализованој и егземпларној настави, подстакнути су на увођење иновација у образовно-васпитном раду, на комбиновање типова наставе, проширили су знања о интердисциплинарном приступу планирања наставе и мотивисани су за припремање и организовање наставе која подстиче креативност код ученика и води до функционалних знања и ефикаснијег учења.