Реализација пројекта Обогаћен једносменски рад у првом полугодишту школске 2023/2024. године

У првом полугодишту школске 2023/2024. године реализован је пројекат "Обогаћен једносменски рад" у ИО Завлаци.
Биле су заступљене следеће радионице: Подршка у учењу, Школа спорта, Осликавање и уређење школског простора, Креативне драмске радионице, Моја радионица, Фолклор, Планинарство и боравак у природи, Од игре до другарства.
Слике су доказ у којој мери овај пројекат ученицима причињава задовољство.