Позиви за Савет родитеља и ученички парламент

У прилозима се налазе позиви и дневни ред за Савет родитеља и Ученички парламет.

Савет родитеља

Ученички парламент